אבא יש רק 2 (לפחות)

 

סיפור אמיתי מהחיים על פסק דין יצירתי של בית משפט שהציל קטינה לבל יקהו שיניה בגין פירות הבוסר שאכלו הוריה..

סיפור המעשה החל כבר בשנת 2004   מועד בו הוגשה לבית המשפט הוגשה בקשה משותפת  על ידי אמה של הקטינה ביחד עם הנטען על ידי האם להיות אביה, להצהרה על אבהותו